70 23 92 10

Booking

{"46": {"price": 200, "category_id": 15, "name": "Oplåsning af anhængertræk", "id": 46}, "47": {"price": 125, "category_id": 15, "name": "Selvrisiko nedsættelse til 1.500,- pr skade", "id": 47}}

Bugges Minibus 9prs

april 2020
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
mandag 30. marts 975 kr. []
tirsdag 31. marts 975 kr. []
onsdag 01. april 975 kr. []
torsdag 02. april 975 kr. []
fredag 03. april 975 kr. []
lørdag 04. april 975 kr. []
søndag 05. april 975 kr. []
mandag 06. april 975 kr. []
tirsdag 07. april 975 kr. []
onsdag 08. april 975 kr. []
torsdag 09. april 975 kr. []
fredag 10. april 975 kr. []
lørdag 11. april 975 kr. []
søndag 12. april 975 kr. []
mandag 13. april 975 kr. []
tirsdag 14. april 975 kr. []
onsdag 15. april 975 kr. []
torsdag 16. april 975 kr. []
fredag 17. april 975 kr. []
lørdag 18. april 975 kr. []
søndag 19. april 975 kr. []
mandag 20. april 975 kr. []
tirsdag 21. april 975 kr. []
onsdag 22. april 975 kr. []
torsdag 23. april 975 kr. []
fredag 24. april 975 kr. []
lørdag 25. april 975 kr. []
søndag 26. april 975 kr. []
mandag 27. april 975 kr. []
tirsdag 28. april 975 kr. []
onsdag 29. april 975 kr. []
torsdag 30. april 975 kr. []
fredag 01. maj 975 kr. []
lørdag 02. maj 975 kr. []
søndag 03. maj 975 kr. []
 
Pris: kr.
*Vis lejebetingelser

Lejebetingelser

Lejebetingelser: Teksten er en kopi fra standart lejekontrakt, som anvendes i denne afdeling. Sørg for at overholde disse 5 gode råd og undgå gebyrer: 1) Aflever bilen til tiden - den næste kunde skal bruge bilen 30 min efter. 2) Lad vær med at ryge i bilen 3) Tøm bilen for affald og flasker, inden nøgler overdrages til udlejer. 4) Betal selv udstedte p afgifter til tiden og spar alle ekstra gebyrer 5) Hold dyr ude af kabinen- hør udlejer på forhånd hvis du har behov for at transportere dyr.


Betalingen for lejemålet andrager min. kr. pr. dag for indtil km kørsel. Alle km derudover betales med kr pr. km. Lejeren betaler desuden brændstof med forbruget. Lejemålet omfatter kun ovennævnte tidsrum, og kontraktforholdet mellem parterne udløber ved ovennævnte klokkeslet og kan kun forlænges ved en ny kontrakts oprettelse (se straffelovens § 293). Lejeren er erstatningspligttig for de tab, udlejeren påføres ved overtrædelse af afleveringstidspunktet. Udlejeren har tegnet lovpligtig forsikring ifølge justitsministeriets bestemmelser. Der er altid, også for hændelige skader, en selvrisiko for lejeren stor kr. 5000 på ansvarsforsikring og kr. 5000 på kaskoforsikring. Lejeren hæfter endvidere for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, herunder eventuelle regreskrav fra forsikringsselskabet, hvis hans adfærd har påført ham almindelig erstatningspligt udover kontraktens bestemmelser. Lejeren betaler 225 kr. pr. dag i den periode køretøjet har ligget stille som følge af skade, lejeren eller andre må have forvoldt. Eventuelle udgifter til transport, værkstedregninger, hotelophold el. lign., på grund af uheld under udlejningen, er udlejeren uvedkommende. Der er ikke tegnet Falck-abonnement for vognen. HUSK! Hver dag at kontrollere olie og vand! Lejeren har gjort sig bekendt med love og bestemmelser for udlejningsmotorkoretojer. Lejeren må ikke benytte motorkøretøjet til lillebil- eller taxakørsel el. lign. Motorkøretøjet må heller ikke benyttes til ulovlig transport (smugleri el, lign.) ej heller til slæbning af andre køretøjer eller befordring af dyr. Kun de på kontrakten underskrevne lejere, der opfylder vilkårene for at kunne leje motorkøretåjet, må føre dette. Kun ved særlig påtegning af kontrakten må køretøjet førøres ud over Danmarks grænser. Ubetalte parkeringsbøder opkræves af udlejer, hos de på kontrakten anførte lejere, med gebyr på kr. 275,00 + boden evt. rykkergebyr. Lejeren erklærer at have modtaget køretøjet uden beskadigelser, skrammer el. lign. Findes sådanne, skal disse være indtegnede ved kontraktens underskrift på dennes bagside, eller påpeges ved modtagelse af køretøjet. Speedometer og kilometertæller er plomberet og må ikke brydes, jævn-før straffeloven. Lejeren erklærer at have modtaget en genpart af denne kontrakt, Lejeren erklærer ved modtagelsen af motorkøretøjet at have afprøvet bremser, styretøj, lygter og signalapparater, og at disse er i forskriftsmæssig orden inden for motorlovens bestemmelser og de dertil hørende bekendtgørelser. Samtidig med lejemålet deponerer jeg til opfyldelse af mine forpligtelser hos udlejeren et beløb som forskud stort kr for lejemålet samt eventuelt selvisiko og liggedagserstatning.