70 23 92 10

Booking

{}

Lemvig lille personbil

februar 2021
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
mandag 01. februar 249 kr. []
tirsdag 02. februar 249 kr. []
onsdag 03. februar 249 kr. []
torsdag 04. februar 249 kr. []
fredag 05. februar 249 kr. []
lørdag 06. februar 249 kr. []
søndag 07. februar 249 kr. []
mandag 08. februar 249 kr. []
tirsdag 09. februar 249 kr. []
onsdag 10. februar 249 kr. []
torsdag 11. februar 249 kr. []
fredag 12. februar 249 kr. []
lørdag 13. februar 249 kr. []
søndag 14. februar 249 kr. []
mandag 15. februar 249 kr. []
tirsdag 16. februar 249 kr. []
onsdag 17. februar 249 kr. []
torsdag 18. februar 249 kr. []
fredag 19. februar 249 kr. []
lørdag 20. februar 249 kr. []
søndag 21. februar 249 kr. []
mandag 22. februar 249 kr. []
tirsdag 23. februar 249 kr. []
onsdag 24. februar 249 kr. []
torsdag 25. februar 249 kr. []
fredag 26. februar 249 kr. []
lørdag 27. februar 249 kr. []
søndag 28. februar 249 kr. []
 
Pris: kr.
*Vis lejebetingelser

Lejebetingelser

Lejebetingelser: Teksten er en kopi fra standard lejekontrakt, som anvendes i denne afdeling. Sørg for at overholde disse 5 gode råd og undgå gebyrer:


1) Aflever bilen til tiden - den næste kunde skal bruge bilen 30 min efter.


2) Lad vær med at ryge i bilen


3) Tøm bilen for affald og flasker, inden nøgler overdrages til udlejer.


4) Betal selv udstedte p afgifter til tiden og spar alle ekstra gebyrer


5) Hold dyr ude af kabinen- hør udlejer på forhånd, hvis du har behov for at transportere dyr.Betalingen for lejemålet andrager min. kr. pr. dag for indtil km kørsel. Alle km derudover betales i kr pr. km. Lejeren betaler desuden brændstof med forbruget. Lejemålet omfatter kun ovennævnte tidsrum, og kontraktforholdet mellem parterne udløber ved ovennævnte klokkeslæt og kan kun forlænges ved en ny kontrakts oprettelse (se straffelovens § 293). Lejeren er erstatningspligtig for de tab, udlejeren påføres ved overtrædelse af afleveringstidspunktet. Udlejeren har tegnet lovpligtig forsikring ifølge justitsministeriets bestemmelser. Der er altid, også for hændelige skader, en selvrisiko for lejeren stor kr. 5000 på ansvarsforsikring og kr. 5000 på kaskoforsikring. Lejeren hæfter endvidere for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, herunder eventuelle regreskrav fra forsikringsselskabet, hvis hans adfærd har påført ham almindelig erstatningspligt ud over kontraktens bestemmelser. Lejeren betaler 225 kr. pr. dag i den periode køretøjet har ligget stille som følge af skade, lejeren eller andre må have forvoldt. Eventuelle udgifter til transport, værkstedsregninger, hotelophold el. lign., på grund af uheld under udlejningen, er udlejeren uvedkommende. Der er ikke tegnet Falck-abonnement for vognen. HUSK! Hver dag at kontrollere olie og vand! Lejeren har gjort sig bekendt med love og bestemmelser for udlejningsmotorkøretøjer. Lejeren må ikke benytte motorkøretøjet til lille bil- eller taxikørsel el. lign. Motorkøretøjet må heller ikke benyttes til ulovlig transport (smugleri el, lign.) ej heller til slæbning af andre køretøjer eller befordring af dyr. Kun de på kontrakten underskrevne lejere, der opfylder vilkårene for at kunne leje motorkøretøjet, må føre dette. Kun ved særlig påtegning af kontrakten må køretøjet føres ud over Danmarks grænser. Ubetalte parkeringsbøder opkræves af udlejer, hos de på kontrakten anførte lejere, med gebyr på kr. 275,00 + boden evt. rykkergebyr. Lejeren erklærer at have modtaget køretøjet uden beskadigelser, skrammer el. lign. Findes sådanne, skal disse være indtegnede ved kontraktens underskrift på dens bagside, eller påpeges ved modtagelse af køretøjet. Speedometer og kilometertæller er plomberet og må ikke brydes, jævnfør straffeloven. Lejeren erklærer at have modtaget en genpart af denne kontrakt, Lejeren erklærer ved modtagelsen af motorkøretøjet at have afprøvet bremser, styretøj, lygter og signalapparater, og at disse er i forskriftsmæssig orden inden for motorlovens bestemmelser og de dertil hørende bekendtgørelser. Samtidig med lejemålet deponerer jeg til opfyldelse af mine forpligtelser hos udlejeren et beløb som forskud stort kr for lejemålet samt eventuelt selvrisiko og liggedagserstatning.